Advice for Single Homebuyers [Tagalog]

Advice for Single Homebuyers [Tagalog]

Read in English Higit sa one-third ng mga first-time homebuyers sa Canada ay single. Kung pinag-iisipan mong sumali sa grupo na ito, narito ang kailangan mong gawin at malaman bago ka lumukso sa homeownership. Study the market. Kilalalanin ang mga lugar na gusto mong...
Advice for Single Homebuyers

Advice for Single Homebuyers

Read in Tagalog More than a third of first-time homebuyers in Canada are single. If you’re thinking of joining this group, here’s what you need to do and know before jumping into homeownership. Study the market. Identify neighbourhoods you want to live in and check to...

Pin It on Pinterest